Over Loes

Onze kleuters? Laat ze slapen!        En ons Schoolkind? Laat hem slapen!                      Onze pubers? Por ze wakker
Slapen voor emotieschijn           Slapen voor morele schijn         Wakker voor de toekomstvraag
Slechts feiten zijn voor hen de wereld     Zijn omgeving is de wereld            Ze gaan op pad en moeten weten  
Alles is nog goed en rein           Alles is nog mooi en fijn          hun levensschrift begint vandaag

Vermoei ze niet met jouw gevoelens        Vermoei hem niet met de ellende      Vermoei ze met je overpeinzing
Vermoei ze niet met keuzestress       Vermoei hem niet met lelijkheid         Vermoei ze met der werelds gunst
Laat ze leven in de feiten            Laat hem leven onder mensen         Laat ze stoeien met het leven
Een stoel een stoel een bes een bes.                              De wereld en zijn eigenheid          Vanaf nu ontwikkelen ze Levenskunst

Mijn geneeskundestudie heb ik in Groningen gedaan. Na deze studie heb ik me voorbereid op een uitzending naar Afrika. In Zambia werkte ik 3 jaar in een missieziekenhuis; gedeeltelijk als behandelend arts en gedeeltelijk als ziekenhuisdirecteur. Het was een heel bijzondere tijd. Onze oudste dochter is in deze tijd geboren en de tweede dochter vlak daarna. Met zijn vieren hebben we toen een poos in Doetinchem gewoond en werkte ik als arts verstandelijk gehandicapten op Fatima (het huidige Elver). 
Toen de oudste 2 dochters naar school gingen  werd onze derde dochter geboren. De meisjes bezochten de vrije school en zodoende maakte ik nader kennis met de antroposofie,  
Het mensbeeld sprak me erg aan en ik deed allerlei cursussen ter verdieping. Graag wilde ik er ook mijn beroep van maken en toen kwam er de gelegenheid was om de opleiding tot antroposofisch arts te beginnen. In 2012 heb ik deze opleiding afgerond. Inmiddels was ik al op het antroposofisch CB Margriet gaan werken. In 2013 stapte ik over naar een eigen praktijk waarbij er 2 dagen zijn ingeruimd voor consultatiebureauzorg en 2 dagen voor consultatieve zorg voor mensen van alle leeftijden.
Wat me zo aanspreekt in de antroposofie is dat er voor alles een tijd is: een peuter is met heel andere dingen bezig dan een schoolkind of een puber. Een peuter mag dus peuteren en hoeft geen mini-schoolkind te zijn. Nabootsing en de magische wereld zijn begrippen die bij deze fase passen.